Priser

195 kr / distansminut, minimum 400 kr

Väntekostnad på plats vid längre resor
250 kr / 30 minuter